Training
Verliesverwerking

Voor teams die met kinderen, tieners, jongeren of volwassenen werken en waar verlies of rouw een rol speelt, is een training ontwikkeld. Hierin leren de deelnemers op een persoonlijke en praktische wijze hoe om te gaan met verlies en afscheid. De training beslaat 3 dagdelen en is op maat leverbaar.

Ook programma's voor scholen, zowel voor kinderen, met docenten als met ouders ligt binnen de mogelijkheden.
De Rituelenwerkplaats heeft tot nu toe in dit onderwerp trainingen verzorgd voor leidsters in de kinderopvang, de buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en in het basisonderwijs.


 

 

 

terug naar
Bedrijven & organisaties
Begeleiding op maat
Traject Naar een nieuwe start
Training Bewust Koersen

© 2006 - Rituelenwerkplaats - Huizumerlaan 42 - 8934 BH Leeuwarden - Tel. 058 2802587
Email: info@rituelenwerkplaats.nl - Website Rituelenwerkplaats [update: 03-08-'06]